TT-Analyse
Analyse: Din kommunikasjonsstil
 • Intro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Se
 • PDF
Les gjennom utsagn på hver side to ganger. Ved første gjennomlesing skal du markere de utsagn som kjennetegner deg.

Klikk på den røde knappen for å gjøre den grønn hvis du er enig i sitatet.

Klikk så på knappen 'Skjul umarkerte kort' og 'Neste'.

De fire første sidene er eksempel :
 • Jeg liker forslag som er direkte og nyttige

 • Jeg tenker logisk

 • Jeg synes kommunikasjon skal være målrettet

 • Jeg liker å gruble

 • Jeg liker å forhandle

 • Jeg er opptatt av hva andre mener

 • Jeg vet hvorfor vi har to ører

 • Jeg er lett å bli kjent med

 • Jeg er opptatt av samspill

 • Jeg ser stort på det

 • Jeg får folk til å trives

 • Jeg blir stille når folk vil krangle