TT-Analyse
Analyse: Din kommunikasjonsstil
 • Intro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Se
 • PDF
 • Jeg kommer med forslag

 • Jeg legger frem argumenter

 • Jeg utrykker forventninger

 • Jeg gir ros

 • Jeg forteller folk hvilke rammer som skal gjelde

 • Jeg spør hva folk tenker og mener

 • Jeg lytter

 • Jeg er generøs med informasjon

 • Jeg er opptatt av felles opplevelser

 • Jeg formidler mål

 • Jeg kan spøke eller skifte tema for å få fremdrift

 • Jeg unngår kontroversielle spørsmål eller emner

0 of 12 poeng
0 12