TT-Analyse
Analyse: Din kommunikasjonsstil
 • Intro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Se
 • PDF
 • Jeg stiller ledende spørsmål som inneholder et forslag (kan du ha det klart på mandag?)

 • Jeg understøtter mine argumenter

 • Jeg kommuniserer mine forventninger på en lett forståelig måte

 • Jeg vurderer andres arbeid og forteller folk hva jeg mener

 • Jeg er tydelig og bestemmer hvem som skal gjøre hva og når

 • Jeg snakker med folk på tomannshånd for å forstå hva de virkelig tenker og mener

 • Jeg lytter nøye, og avbryter sjelden folk som snakker

 • Jeg gir åpent informasjon som den andre kan ha bruk for

 • Jeg sørger for å få frem og synliggjøre felles mål

 • Jeg sørger for et klart og levende bilde av de ønskede målene

 • Jeg prøver å få utsatt saker dersom muligheten for et godt resultat er dårlig

 • Jeg holder meg på utsiden når andre er innblandet i en het diskusjon

0 of 12 poeng
0 12