TT-Analyse
Analyse: Din kommunikasjonsstil
 • Intro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Se
 • PDF
Denne analysen vil avdekke hva du legger vekt på i kommunikasjon med andre
Oppgaven løses side for side.

Du skal markere de sitater du kjenner deg igjen i.
Klikk på den røde knappen for å gjøre den grønn hvis du er enig i sitatet.

De fire første sidene er eksempel :
 • Jeg liker forslag som er direkte og nyttige

 • Jeg tenker logisk

 • Jeg synes kommunikasjon skal være målrettet

 • Jeg liker å gruble

 • Jeg liker å forhandle

 • Jeg er opptatt av hva andre mener

 • Jeg vet hvorfor vi har to ører

 • Jeg er lett å bli kjent med

 • Jeg er opptatt av samspill

 • Jeg ser stort på det

 • Jeg får folk til å trives

 • Jeg blir stille når folk vil krangle